TAMAMLAYıCı SAğLıK SIGORTASı (TSS) – 1 DAKIKADA TEKLIF ALıN

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) – 1 Dakikada Teklif Alın

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) – 1 Dakikada Teklif Alın

Blog ArticleTamamlayıcı Sağlık Sigortası: Detaylı Bir İnceleme


Tamamlayıcı sağlık sigortası, temel sağlık sigortalarının kapsamına girmeyen veya sınırlı olan sağlık hizmetlerini karşılamak için geliştirilen bir sigorta türüdür. Bu sigorta türü, özellikle sigortalıların özel hastanelerde alacakları hizmetlerin maliyetlerini azaltmak amacıyla tercih edilmektedir. Türkiye'de giderek popüler hale gelen tamamlayıcı sağlık sigortası, birçok avantajı ile dikkat çekmektedir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının Kapsamı
Tamamlayıcı sağlık sigortası, genellikle şu hizmetleri kapsar:

Yatarak Tedavi Hizmetleri: Ameliyatlar, hastanede yatış ve yoğun bakım hizmetleri.
Ayakta Tedavi Hizmetleri: Doktor muayeneleri, laboratuvar hizmetleri, görüntüleme teknikleri (MR, tomografi vb.).
Rehabilitasyon Hizmetleri: Fizik tedavi ve rehabilitasyon.
Diş Sağlığı Hizmetleri: Diş tedavileri ve kontrolleri.
İlaç Giderleri: Reçeteli ilaç masraflarının karşılanması.
Doğum ve Hamilelik Hizmetleri: Doğum öncesi ve sonrası kontroller, doğum masrafları.
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının Avantajları
Tamamlayıcı sağlık sigortası, sigortalılara birçok avantaj sunar:

Maliyet Azaltma: Özel hastanelerde alınacak sağlık hizmetlerinin maliyetlerini düşürerek, sigortalının cebinden daha az para çıkmasını sağlar.
Hızlı Hizmet: Özel hastanelerde daha hızlı ve öncelikli hizmet alma imkanı sunar.
Geniş Sağlık Ağı: Anlaşmalı sağlık kurumlarının genişliği sayesinde, sigortalılar birçok hastanede ve klinikte hizmet alabilir.
Ekstra Hizmetler: Temel sağlık sigortalarının kapsamadığı ek sağlık hizmetlerinden yararlanma imkanı sağlar.
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının Dezavantajları
Her ne kadar tamamlayıcı sağlık sigortası birçok avantaj sunsa da bazı dezavantajları da bulunmaktadır:

Ek Maliyet: Temel sağlık sigortasına ek olarak, tamamlayıcı sağlık sigortası için de prim ödemesi gerekmektedir.
Kapsam Sınırlamaları: Her poliçe, belirli hizmetleri kapsamakta ve belirli limitler içermektedir. Dolayısıyla, her hizmetten sınırsız faydalanmak mümkün olmayabilir.
Sigorta Şirketi Seçimi: Sigorta şirketlerinin sunduğu poliçeler arasında farklar bulunabilir. Bu nedenle, en uygun poliçeyi bulmak için detaylı bir araştırma yapmak gerekebilir.
Türkiye'de Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
Türkiye'de tamamlayıcı sağlık sigortası, özellikle 2012 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile özel hastaneler arasında yapılan anlaşmalar sonrasında yaygınlaşmıştır. SGK'nın sunduğu genel sağlık sigortasının kapsamını genişletmek ve sigortalıların daha geniş sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlamak amacıyla tamamlayıcı sağlık sigortaları devreye girmiştir.

Özellikle büyük şehirlerde ve özel sağlık hizmetlerinin yoğun olduğu bölgelerde, tamamlayıcı sağlık sigortası kullanım oranı oldukça yüksektir. Sigorta şirketleri, çeşitli paketler ve ödeme seçenekleri sunarak, her gelir grubuna hitap etmeye çalışmaktadır.

Tamamlayıcı sağlık sigortası, temel sağlık sigortalarının eksik kaldığı noktaları tamamlayarak, sigortalılara daha kapsamlı ve geniş bir sağlık hizmeti sunar. Hem maliyet avantajı sağlaması hem de hizmet kalitesini artırması nedeniyle, giderek daha fazla kişi tarafından tercih edilmektedir. Ancak, poliçe seçiminde dikkatli olunmalı ve ihtiyaçlara en uygun planın belirlenmesi önemlidir. Böylece, sağlık sigortasının sunduğu tüm avantajlardan en iyi şekilde faydalanmak mümkün olacaktır.tamamlayıcı sağlık sigortası

Report this page